TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
technik organizacji reklamy PDF Drukuj Email

Nauka trwa 4 lata i kończy się maturą oraz egzaminem potwierdzającym uzyskanie tytułu technik organizacji reklamy

W trakcie nauki:

uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu:

· marketingu,

· public relations,

· organizacji reklamy,

· psychologii reklamy,

· technik reklamy i grafiki komputerowej,

· techniki poligraficznej i fotografii reklamowej.

nabywają umiejętności:

· planowania i organizacji działalnością reklamową i promocyjną,

· stosowania różnych form reklamy w kampaniach reklamowych,

· nadzorowania procesu produkcji reklamy,

· stosowania metod badań rynku reklamowego,

· oceniania wartość przygotowanych reklam,

· oceniania skuteczności i efektywności kampanii reklamowych,

· stosowania specjalistycznych programów komputerowych,

· prowadzenia negocjacji i rozmów handlowych.

Typowymi stanowiskami pracy technika organizacji reklamy są:

· specjalista do spraw marketingu i handlu

· specjalista do spraw public relations

· specjalista do spraw reklamy

· administrator produkcji filmowej

· handlowiec

· organizator usług sprzedaży internetowej

· przedstawiciel handlowy

 

Absolwenci mogą podjąć dalszą naukę na dowolnie wybranej uczelni

wyższej w kraju i za granicą.

 
Joomla themes